Usługi

Optymalizujemy
istniejące rozwiązania

Doskonalimy wdrożone rozwiązania informatyczne w celu zwiększenia wydajności procesów u naszych klientów.

IBM Notes (HCL Notes, Lotus Notes)

Używasz w firmie aplikacji LN? Zapewniamy pełen zakres usług z tym związanych – administracja, opieka nad systemem e-mailowym i obsługiwanymi aplikacjami. Specjalizujemy się w tworzeniu nowych aplikacji, ale też w zmianie technologii z LN, na np. systemy oparte o bazy relacyjne. Dokonamy analizy istniejącego rozwiązania i zaproponujemy nowe.

Zapraszamy do współpracy